De VIM-procedure is een intern proces dat tot doel heeft de kwaliteit van de zorg te verbeteren. In deze procedure worden (bijna-) incidenten gemeld, geanalyseerd en geregistreerd. Hierdoor kunnen zorgverleners leren van fouten en risico’s opsporen om vermijdbare schade tijdens de zorgverlening te voorkomen. Laten we eens dieper ingaan op de redenen waarom deze procedure essentieel is:

  • Voorkomen van grotere incidenten: Het melden van (bijna-) incidenten is nuttig omdat vroegtijdige onderkenning van vermijdbare fouten kan voorkomen dat later grotere incidenten of zelfs calamiteiten ontstaan.
  • Kwaliteitsverbetering: Door incidenten niet persoonsgebonden maar systeemgebonden te benaderen, kunnen medewerkers veilig leren en de zorgkwaliteit verbeteren.
  • Meldplicht: EHBO Raalte heeft een meldplicht naar de Inspectie voor de Gezondheidszorg bij ernstige incidenten zoals Ontslag van een zorgverlener wegens ernstig disfunctioneren, Geweldsincidenten tegen slachtoffers of een incident waar het slachtoffer ernstige schade heeft opgelopen door handelen van een lid.

Door het invullen van dit formulier leggen we deze meldingen vast. Deze meldingen komen terecht bij het VIM-Team deze bestaat uit de bestuursleden van EHBO Raalte. Deze meldingen worden niet zonder toestemming van de aanmelder met mensen buiten het bestuur gedeeld.
    Plaats in de omschrijving geen persoonsgegevens van slachtoffers en leden


    Wil je het VIM-team informeren wie er nog meer betrokken zijn bij dit incident? Noteer dan hier de namen van de betrokken personen