Privacybeleid EHBO vereniging Raalte

De EHBO vereniging Raalte (hierna te noemen EHBO Raalte) doet er alles aan om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Alvorens gebruik te maken van onze websites www.ehboraalte.nl, (hierna te noemen website) raden wij je aan onderstaand privacybeleid aandachtig door te nemen. Wij kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen, maar als wij dit doen dan vermelden wij dit op onze website.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Ons uitgangspunt is dat wij alleen de persoonsgegevens verzamelen die nodig zijn om onze diensten te leveren. Om je aan te melden als lid van de EHBO Raalte deel je je initialen, voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer.

Door de website te bezoeken worden ook (persoons)gegevens van je verzameld middels cookies. De cookies kunnen je locatie bepalen, IP-adres, internetbrowser en apparaat type inzien en analyses maken van je activiteiten op onze website. Voor meer informatie verwijzen we je naar de paragraaf Cookies. Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie of telefonisch contact worden uiteraard ook door ons verwerkt maar enkel voor de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen, zoals hieronder nader omschreven.

Waarom hebben wij persoonsgegevens nodig?

De EHBO Raalte verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

  • Het administreren van competenties;
  • Je te informeren over activiteiten en/of wijzigingen van de EHBO Raalte;
  • Uitvraag voor ondersteuning van activiteiten en evenementen;
  • Bijhouden van de ledenadministratie;
  • Inning van de contributie; en
  • Afhandelen van klachten of het beantwoorden van vragen, het uitvoeren van audits en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Hoe lang bewaren wij gegevens?

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Met wie delen wij persoonsgegevens?

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet aan derden verkopen. Indien wij gegevens aan derden verstrekken dan doen wij dit alleen omdat dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Een voorbeeld van
wanneer wij gegevens delen is bijhouden van de landelijke competentie registratie van het
Oranje kruis

Foto’s/Video

EHBO Raalte publiceert activiteiten op de website en social media. Deze foto’s en video’s
worden deels ook gebruikt voor promotie van de activiteiten van de EHBO Raalte. Tegen
publicatie van foto’s van activiteiten kan vooraf geen bezwaar worden gemaakt. Op verzoek
kunnen foto’s wel van digitale media worden verwijderd. De EHBO Raalte zal met grote
zorgvuldigheid de foto’s plaatsen.

Beveiliging

De EHBO Raalte neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet
goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via
secretariaat@ehboraalte.nl.

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen
echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan
betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er
gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van
overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld
over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretariaat@ehboraalte.nl, dan
zullen wij deze informatie verwijderen.

Verwijzingen naar andere websites

De website van het de EHBO Raalte kan verwijzingen en/of advertenties naar websites van
andere bedrijven bevatten. De EHBO Raalte is niet verantwoordelijk voor het gebruik van
uw persoonsgegevens door die andere bedrijven. De EHBO Raalte raadt u aan om het
privacybeleid van de desbetreffende bedrijven te raadplegen.
De advertenties op de website van de EHBO Raalte kunnen cookies gebruiken. Deze cookies
zijn gecreëerd door de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de advertenties. De EHBO
Raalte is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze cookies.

Cookies

De EHBO Raalte gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die
geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste
bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De
cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en
jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden
bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website
optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat
deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is
opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u
hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden
wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens; dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van
privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy beleid nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan
contact met ons op via:
EHBO Raalte,
secretariaat@ehboraalte.nl