Om onze activiteiten te kunnen bekostigen, vragen wij onze leden om bijdragen in de vorm van contributie, opleidingskosten en vergoedingen voor herhalingslessen. Deze financiële middelen zijn essentieel om onze vereniging draaiende te houden en om onze diensten te kunnen blijven aanbieden.

Daarnaast genereren we ook inkomsten wanneer we EHBO-diensten verlenen tijdens evenementen. Deze opbrengsten dragen bij aan het financiële fundament van onze vereniging.

Dankzij onze eigen inspanningen en efficiënt beheer kunnen we de contributie voor onze leden op een acceptabel niveau houden. We streven ernaar om transparant te zijn over onze financiën en om verantwoordelijk om te gaan met de middelen die we ontvangen. Zo kunnen we blijven investeren in de groei en ontwikkeling van EHBO Raalte.

Contributie per jaar

  • Leden (gediplomeerd, non-actief) € 40,-
  • Actieve leden € 0,-
    u bent actief als: EHBO-er(-ster) op evenementen*; u vervult een functie in het bestuur; of u bent ondersteunend bij de jeugd EHBO; of op een andere wijze draagt u bij aan het doen en laten binnen de vereniging
  • Bedrijfsleden € 90,- uw contributie wordt door de werkgever voldaan

*Leden die minimaal 4 dagdelen per jaar aan evenementenhulpverlening doen.