Alle gediplomeerden EHBO-ers/sters, dienen zorg te dragen dat zij hun kennis en vaardigheden op niveau houden: dat zij competent zijn. Het op niveau houden van de competentie vindt plaats door het volgen van herhalingslessen. In deze herhalingslessen wordt in principe in twee jaar de gehele lesstof behandeld. Wel wordt elk jaar de reanimatie en de AED handelingen herhaald. In de lessen wordt er gewerkt met LOTUS-slachtoffers* om lessen zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid te brengen.

Het verlengen van het diploma wordt voor leden verzorgt door de EHBO-vereniging.

* Lotus: Landelijke Opleiding Tot Uitbeelding van Slachtoffers.

Mogelijkheden voor het volgen van de herhalingslessen:

EHBO-Raalte biedt haar leden de mogelijkheid om de herhalingslessen op twee manieren te volgen:
9 oefenavonden; hier zijn geen kosten aan verbonden. De avonden duren van 19.30 uur tot 21.30 uur;  ( lees verder : Oefenavonden).
of in
• 1 ½ Dag (dagcursus) (lees verder: Dagcursus)
De lesstof wordt overdag gegeven van 8.45 uur tot 16.30 uur.
In deze dagcursus zit ook een eenvoudige lunch.
In de halve dag wordt de reanimatie en de AED herhaling gedaan.
Aan deze dagcursus zijn kosten verbonden.
Zie voor de kosten het hoofdstuk cursuskosten.
In het hoofdstuk Dagcursus ziet u het programma op de dagen van herhaling.