De cursus Jeugd EHBO bestaat uit ongeveer 14 lessen. Deze lessen worden op maandag en/of dinsdagavond gegeven. Tijdens de vakantie van de basisscholen is er geen les. De lessen zijn bedoeld voor kinderen uit de groepen zeven en acht van de basisschool.

Voor deze opleiding krijg je een boek waar alles duidelijk wordt uitgelegd met voorbeelden. Tijdens de lessen wordt er veel geoefend met onder andere verbanden. Hieronder zie je wat we allemaal behandelen in de lessen.

Wat leer je tijdens de cursus:

Vijf belangrijkste punten bij het verlenen van eerste hulp
Mensen helpen is mooi, maar daar moet je wel goed over nadenken. Anders kan het zelfs erger worden. Daarom heeft de EHBO de vijf belangrijkste punten. Bijvoorbeeld als je iemand wilt gaan helpen moet je wel zorgen dat je zelf niet gewond raakt. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat er nog meer slachtoffers vallen.

 • Verband‐ en hulpmiddelen
 • Wonden
 • Kneuzingen en botbreuken
 • Oogletsel
 • Bloedneus
 • Kleine letsels
 • Giftige stoffen
 • Stoornissen in het bewustzijn
 • Stoornissen in de ademhaling
 • Bewusteloosheid en ademhaling
 • Reanimatie*
 • Actieve bloedingen


Examen

Tot slot sluiten we de cursus af met een praktijktoets. Een examinator van het Oranje Kruis stelt je vragen. Hij laat je verbanden aanleggen en vraagt je bijvoorbeeld voor te doen wat je moet doen bij verslikking.

Heb je nog vragen? Of wil je meedoen:

Mail dan naar Jeugd@ehboraalte.nl en vermeld dan de onderstaande gegevens van jou:

Je naam:

Of je een jongen of meisje bent

adres (straatnaam en postcode en woonplaats):

Geboortedatum:

Telefoonnummer:

Op welke school en groep je zit:

En bij wie zou je in de les willen zitten**:

Je krijgt dan spoedig bericht over de definitieve start van de cursus Jeugd EHBO.

*Opgeven moet wel met toestemming van ouders/verzorgers.

** Je kunt één naam opgeven. We zullen proberen om jullie bij elkaar te plaatsen.