Vereniging voor Eerste Hulp Bij Ongelukken (EHBO Raalte) heeft een ANBI-status.

Bij de belastingdienst staat de organisatie geregistreerd onder RSIN: 813683646


Doelstelling
Het bevorderen van al datgene wat kan leiden tot het voorkomen van ongevallen en het verlenen van verantwoorde geestelijke en/of lichamelijke eerste hulp door vrijwilligers bij ongevallen en dergelijke, ongeacht de omstandigheid of situatie waarin deze hulp noodzakelijk is.

EHBO Raalte ondersteunt diverse evenementen in de gemeente Raalte. Dit zijn voornamelijk evenementen georganiseerd door andere verenigingen of stichtingen. Daarnaast leiden wij mensen op tot EHBO-er zodat zij dit ook buiten onze vereniging kunnen toepassen. De organisatie heeft geen winstoogmerk.

Bestuur
De bestuursleden krijgen alleen vergoeding voor gemaakte onkosten (zoals reiskosten). De organisatie heeft geen personeel in dienst. De huidige samenstelling vind u hier.

Jaarverslagen
De laatste verslagen vindt u hier. Oudere verslagen zijn op te vragen via het secretariaat.

Doelstelling vereniging

Zoals in de statuten beschreven:

Het doel van de vereniging is te bevorderen al datgene, wat kan leiden tot het voorkomen van ongevallen en het verlenen van verantwoorde lichamelijke en geestelijke hulp bij ongevallen.

De vereniging tracht haar doel te bereiken door:

  1. het organiseren van cursussen in Eerste Hu1p Bij Ongelukken en ongevallenpreventie
  2. het organiseren van de voortgezette opleiding van gediplomeerde helpers
  3. een doelgerichte propaganda
  4. Het samenwerken met andere verenigingen en instellingen, die werkzaam zijn op

het gebied van eerste hulp en/of het voorkomen van ongevallen en voorts al die wettige middelen, welke tot het gestelde doel dienstig kunnen zijn.

Inkomsten vereniging

Onze inkomsten komen uit subsidies en vergoedingen die wij vragen voor onze dienstverlening tijdens evenementen. Daarnaast hebben we een ANBI status waardoor we giften kunnen accepteren die bijdragen aan de doelen van onze organisatie.

Uitgaven vereniging

Onze uitgaven gaan hoofzakelijk naar trainingen en opleidingen. Onze vereniging streeft naar goede kwaliteit van EHBO lessen en aanvullende opleidingen. Daarnaast hebben we uitgaven aan de materialen die we gebruiken tijdens evenementen en lessen.

Beheer van het vermogen

Het vermogen wordt beheerd door de penningmeester. De Penningmeester is aangesteld door het bestuur van de vereniging. Het bestuur wordt aangesteld door een stemming in de Algemene Leden Vergadering. De penningmeester draagt zorg voor de financiële stroom binnen de vereniging. De penningmeester draagt de zorg dat het vermogen niet te veel groeit en weer wordt ingezet voor de doelen van de vereniging.