Terug naar Links

Hartslag.nu

Welkom bij Hartslag.nu

Hartslag.nu is een sms dienst die ervoor zorgt dat via de meldkamer aangemelde burgerhulpverleners en AED’s  worden ingeschakeld om hulp te bieden bij een hartstilstand.
Iedereen die een hartstilstand krijgt is gebaat bij snelle hulp. Hoe eerder er gereanimeerd en gedefibrilleerd wordt, des te beter. Tegenwoordig zijn op vele plaatsen in Nederland publieke AED’s beschikbaar, maar slechts weinig mensen weten waar deze toestellen hangen. Dit zou kunnen betekenen dat iemand niet of niet tijdig gedefibrilleerd wordt terwijl er wel een AED in de buurt is. Het is voor deelnemers nu ook mogelijk om te kijken of er AED’s bij  hen in de buurt hangen en of deze zijn aangemeld bij Hartslag.nu.;
Klik, nadat u bent ingelogd, op ‘AED in de buurt’, vervolgens krijgt u een kaart met daarop de AED’s die binnen een straal van ruim één kilometer van uw woon- en/of werkadres zijn aangemeld. Wanneer u op de AED link klikt krijgt u meer informatie over deze AED te zien.

Link naar Hartslagnu,   Hier kunt u zich aanmelden als deelnemer