Links

Hartslag.nu

Welkom bij Hartslag.nu Hartslag.nu is een sms dienst die ervoor zorgt dat via de meldkamer aangemelde burgerhulpverleners en AED’s  worden ingeschakeld om hulp te bieden bij een hartstilstand. Iedereen die een hartstilstand krijgt is gebaat bij snelle hulp. Hoe eerder er gereanimeerd en gedefibrilleerd wordt, des te beter. Tegenwoordig zijn op vele plaatsen in Nederland …

Het Oranje Kruis 

Met onderstaande link komt u op de site van het Oranje Kruis https://www.hetoranjekruis.nl/

Nationale Bond EHBO

https://www.ehbonationalebond.nl/