Terug naar Vereniging

Contributie

Voor niets gaat de zon op en daarom moeten we vergoedingen vragen van onze leden voor contributie, voor opleidingen en voor herhalingslessen. Er komen ook middelen binnen, zeker als we onze EHBO-diensten aanbieden tgv een evenement. Inmiddels kunnen we door onze eigen inzet de contributie laag houden.

Contributie per jaar

  • Leden (gediplomeerd) € 35,-
  • Actieve leden € 15,-
    u bent actief als: EHBO-er(-ster) op evenementen*; u vervult een functie in het bestuur; of u bent ondersteunend bij de jeugd EHBO; of op een andere wijze draagt u bij aan het doen en laten binnen de vereniging
  • Bedrijfsleden € 65,- uw contributie wordt door de werkgever voldaan

*Leden die minimaal 4 dagdelen per jaar gedurende 2 jaar aan evenementenhulpverlening doen.